Шта представља анализа прописа

Анализа ефеката прописа (АЕП) представља метод којим се анализирају могући ефекти нових прописа или измена и допуна постојећих. Овај метод подразумева процес који се заснива на низу корака којим се на систематичан начин даје одговор на питање да ли ће нова регулатива или измена постојећих прописа имати жељени ефекат.

O нама
Поред систематског и конзистентног разматрања потенцијалних ефеката, АЕП подразумева и информисање доносиоца одлука и заинтересованих субјеката о резултатима анализе.
" АЕП омогућава да се доносе прописи код којих су користи веће од трошкова, односно да се примени она алтернатива при којој су трошкови минимални."